NEW SECTION! JPP Quotes! Here JPP Quote nº1!

quote-nc2ba12

“Els orientals descobrim bellesa no només en les coses en sí mateixes sino també en les formes de les seves ombres, en la llum i la foscor que aquestes coses produeixen” (Elogi de l’ombra, Junichiro Tanazaki)

“Los orientales descubrimos la belleza no sólo en las cosas en sí mismas sino también en las formas de sus sombras, en la luz y la oscuridad que estas cosas producen” (Elogi de l’ombra, Junichiro Tanazaki)

『われゝ東洋人は何でもない所に陰翳を生ぜしめて、美を創造する。美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える』(陰翳礼讃、谷崎潤一郎)