Spanish Journalism in Crisis

スペイン全国紙でバルセロナを拠点とする、インテリ新聞「ラ・バングアルディア」が先日、前代未聞のミスをしました。先日亡くなられた元財務大臣、中川昭一氏の死亡記事に、中川氏の写真でなく、鳩山首相の写真を間違って掲載。死亡記事はジャーナリズムの基本中の基本です。1人の人の人生を短くまとめ、当事者の最後の記事となるので、最大限の注意と尊敬が必要とされます。なんとずさんな。それも一国の首相の写真を間違って死亡記事に。これに、驚いていると、その訂正記事の載った翌日(今日)、同紙のスポーツ欄に中村俊輔(エスパニョール)の写真の所に、間違って中村憲剛(Jリーグ 川崎フロンターレ)の写真が使われている!なんだこの新聞は?笑えない。

“La Vanguardia”, diari intel·lectual espanyol amb seu a Barcelona, va cometre un error molt greu l’altre dia. En l’obituari de l’ex ministre de Finances japonès, Shoichi Nakagawa, van posar una foto del primer ministre Yukio Hatoyama, en lloc de Mr.Nakagawa. L’obituary és un element bàsic en el periodisme. La feina del periodista és escriure sobre tota la vida d’una persona breument. El periodista ha de prestar molta atenció i respecte a l’article, ja que serà l’últim article de la persona. Això és increïble. L’ús d’una foto del primer ministre d’un país en un obituari d’un altre polític …. L’endemà, el diari va publicar una correcció, però al dia següent, es va cometre un altre error periodístic a la secció d’esports. Per una foto d’un jugador de futbol japonès, Shunsuke Nakamura (RCD Espanyol), van utilitzar un altre jugador de futbol japonès el cognom del qual és el mateix iperò que juga al Japó ….. Quin problema hi ha en aquest diari? Això no és divertit, és penós.

“La Vanguardia”, a Spanish intellectual newspaper, based in Barcelona, made a fatal mistake the other day. In the obituary of Japanese ex finance minister Shoichi Nakagawa, they put a picture of prime minister Yukio Hatoyama in stead of Mr.Nakagawa. Obituary is a basic in journalism. The writer has to write about a person’s whole life in short. The writer has to pay a lot of attention and respect to the article that will be the last article for the person. This is incredible. Using a photo of prime minister of a country in an obituary of another politician…. The next day, the paper published a correction, and the following day, they made another mistake in the sports section. For a photo of a Japanese football player Shunsuke Nakamura (Espanyol), they used another Japanese football player whose last name is the same and who plays in Japan….. What is wrong with this newspaper? This is not funny, it is awful.

“La Vanguardia”, un periódico intelectual español con sede en Barcelona, cometió un error muy grave el otro día. En el obituario del ex ministro de Finanzas japonés, Shoichi Nakagawa, pusieron una foto del primer ministro Yukio Hatoyama en lugar de Mr.Nakagawa. El obituario es un elemento básico en el periodismo. El periodista tiene que escribir acerca de toda la vida de una persona brevemente. El periodista tiene que prestar mucha atención y respeto al artículo que será el último artículo de la persona. Esto es increíble. El uso de una foto del primer ministro de un país en un obituario de otro político …. Al día siguiente, el periódico publicó una corrección, y al día siguiente se hizo otro error en la sección de deportes. Para una foto de un jugador de fútbol, japonés Shunsuke Nakamura (RCD Espanyol), utilizaron otro jugador de fútbol japonés cuyo apellido es el mismo y que juega en Japón ….. ¿Qué problema hay en este diario? Esto no es divertido, es penoso.