Onsen Hakase magazine: best deal for onsens

数ヶ月前に「温泉博士」と言う月刊雑誌の存在を知りました。この雑誌には「全国温泉手形」というものがついてまして、無料でいろいろな温泉に入れるのです。雑誌は450円です。普通、温泉は400円から700円しますから、どこかの温泉1つで、この手形を利用すると元が取れるという計算です。ですが、雑誌は1人に1冊必要です。そして、雑誌は1ヶ月間有効。大体、各都道府県に1~3箇所の温泉地の手形がついてますので、いろんな県を旅行される人にもってこいです。まさに、私たちの為に作られたような雑誌なのです!しかし、気付くのが遅く、(購入方法もよくわらかず)、今月から使い始めています。

Fa un parell de mesos ens vam assabentar que hi ha una revista mensual plena de cupons gratis per anar a onsens (banys d’aigües termals). Aquest és el tracte: compres la revista i pots anar als onsens que hi apareixen de forma gratuïta. Els Onsens normalment costen entre 400 i 700 iens per persona, i la revista costa 450 iens, així que si hi vas un sol cop ja recuperes la inversió. Cada persona ha de tenir una còpia de la revista. Els cupons són vàlids per a un mes. Normalment hi ha entre un i tres onsens gratis a cada prefectura. Aquesta revista, anomenada “Onsen Hakase” és realment interessant per la gent que viatja molt d’una prefectura a una altra. Així que, bàsicament, sembla estar feta per nosaltres! Lamentablement fins ara ens hem gastat un munt de diners en banys termals, però com diu el refrany, més val tard que mai. ¡A partir d’ara la aprofitarem tot el que puguem!

A couple of months ago, we found out that there is a monthly magazine full of free coupons to go to onsens (hot springs). This is the deal: you buy a magazine and you can go to the onsens that appear on it for free. Onsens usually cost from 400 to 700 yen per person, and the magazine costs 450 yen, so if you go to one onsen, it is paid off. But each person has to have a copy of the magazine. And the coupons are good for one month. There is one to three onsens with coupons in each prefecture. It is really good deal for people who travel a lot from one prefecture to another. So basically it seems to be made for us! Unfortunately we have spent quite a lot of money on onsens until now, but we will certainly take advantage of it from now on!

Hace un par de meses nos enteramos de que hay una revista mensual llena de cupones gratis para ir a onsens (baños de aguas termales). Este es el trato: compras la revista y puedes ir a los onsens que aparecen en ella de forma gratuita. Los Onsens suelen costar entre 400 y 700 yenes por persona, y la revista cuesta 450 yenes, así que con ir a un solo onsen ya se recupera la inversión. Cada persona tiene que tener una copia de la revista. Los cupones son válidos para un mes. Suele haber entre uno y tres onsens gratis en cada prefectura. Esta revista, llamada “Onsen Hakara”, es realmente interesante para la gente que viaja mucho de una prefectura a otra. Así que, básicamente, ¡parece estar hecha para nosotros! Lamentablemente hasta la fecha nos hemos gastado un montón de dinero en baños termales, pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. ¡A partir de ahora la aprovecharemos todo lo que podamos!

3 Responses to “Onsen Hakase magazine: best deal for onsens”

  1. Anna Grau says:

    Fantàstic, encara podeu aprofitar tres mesos i alguns dies. Ja va bé que aneu descobrint cosetes com aquesta. Bons onsens.

  2. anele says:

    Qué suerte haberlo sabido a tiempo. A partir de ahora lo amortizareis a tope.

  3. Oriol says:

    Quin país! Quina enveja. Em sembla que hauríeu d’allargar una mica més la vostra estada. Encara hi ha molts aspectes de la vida japonesa que us esperen…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>