Essencial pieces of equipment, Epson P-5000!

パソコンの頻繁な故障はよくある事です。私のマックはこの半年で2回もジーニアス・バー(マックの修理センター)にお世話になっています。私のマックプロのハードディスクは3つ目です。ですから、パソコンの故障時のために、写真データを保存する他の機器を持っている必要があります。特に旅行中は。私は、いつもエプソンのP−5000を携帯しています。大きな画面とディスクの大容量、そして何よりも使い勝手が簡単!

No hi ha res de nou en el fet de descobrir que els ordinadors moren molt sovint. El meu nou Mac en realitat ha passat pel Genius Bar (sala d’urgències d’Apple) un parell de vegades durant els últims mesos i actualment estic treballant amb el meu tercer disc dur nou. Per això és important tenir un altre gadget per buidar les targetes de memòria cada vegada que un et quedes sense portàtil, especialment quan s’està viatjant. Sempre he confiat en el meu Epson P-5000. Té una pantalla enorme, de gran capacitat i és molt fàcil d’utilitzar!

It is nothing new to find out that computers die quite often. My new MAC has actually gone through Genius Bar (Apple’s surggery room) a couple of times during the past few months and I am working with my third brand new hard disk. So it is important to have another gadget to empty your memory cards when you run out of computers due to break down. Specially when you are traveling. I have always trusted on my Epson P-5000. It has a huge screen, big capacity and it is very easy to use!

No hay nada nuevo en el hecho de descubrir que los ordenadores mueren muy a menudo. Mi nuevo Mac en realidad ha pasado por Genius Bar (sala de urgencias de Apple) un par de veces durante los últimos meses y actualmente estoy trabajando con mi tercer disco duro nuevo. Por eso es importante tener otro gadget para vaciar las tarjetas de memoria cada vez que uno se queda sin portátil, especialmente cuando se está viajando. Siempre he confiado en mi Epson P-5000. Tiene una pantalla enorme, de gran capacidad y es muy fácil de usar!

No Response to “Essencial pieces of equipment, Epson P-5000!”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>