Photographers invading other’s lands …

日本は写真大国です。これは、日本で多くのカメラが作られているという事だけでなく、日本には数知れない写真愛好家がいます。そして、この事が時に、悪い方向に動く事もあります。先日、棚田で有名な十日町を訪れた時、写真愛好家や旅行者に向けられた掲示板を目にしました。その近くの公衆トイレには、地元の人からの訴えが掲示されてました。農道に車を停められ、田畑で用を足される、、、そのため、駐車スペースとトイレが設置されたとのこと。悲しい事です。写真を撮るのはいいが、環境、地元の人への考慮を持って行動したいものです。

Japó és el país de la fotografia. No només perquè la majoria de les càmeres estan dissenyades i fabricades aquí, sinó també perquè al Japó hi ha milions (i no estic exagerant), milions d’amants de la fotografia. Però a vegades aquest fenomen transforma la realitat de mala manera. L’altre dia, quan vam visitar una zona famosa per els seus camps d’arròs, vam trobar aquest senyal. ”Portin a casa les escombraries, no s’enduguin les verdures de muntanya i no facin foc”. Més endavant, vam trobar un altre rètol que deia que durant els últims anys la zona rebia tants visitants i fotògrafs que els agricultors havien hagut de construir un bany perquè les persones l’utilitzessin, perquè moltes persones feien les seves necessitats al voltant dels seus camps d’arròs. Quina vergonya! I això passa en un dels països més civilitzats del món! Com fotògrafs, a més a més de com a éssers humans, som conscients de les nostres responsabilitats cap al nostre medi ambient i cap a les propietats dels altres?

Japan is the country of photography. Not only because most of the cameras are designed and made here, but also because in Japan there are millions (and I am not exaggerating), millions of photography lovers. But sometimes this phenomenon transforms reality in a bad way. The other day, when we visited an area famous for its rice fields, we found this sign. “Take trash home, don’t take mountain vegetables with you and don’t make fire”. Later on, we found another sign saying that during the past few years the area had become so busy with visitors and photographers that the farmers had to build a toilet for people to use it because  many people did their necessities around their rice fields. What a shame! And this is happening in one of the most civilized countries in the world! As photographers, and furthermore as human beings, are we aware of our responsibilities towards our environment and towards other’s properties?

Japón es el país de la fotografía. No sólo porque la mayoría de las cámaras están diseñadas y fabricadas aquí, sino también porque en Japón hay millones (y no estoy exagerando), millones de amantes de la fotografía. Pero a veces este fenómeno transforma la realidad de mala manera. El otro día, cuando visitamos una zona famosa por sus campos de arroz, encontramos esta señal. ”Llévense a casa la basura, no se lleven las verduras de montaña y no hagan fuego”. Más adelante, encontramos otro letrero que decía que durante los últimos años la zona recibía tantos visitantes y fotógrafos que los agricultores habían tenido que construir un baño para que las personas lo utilizan, porque muchas personas hacían sus necesidades en torno a sus campos de arroz. ¡Qué vergüenza! Y esto ocurre en uno de los países más civilizados del mundo! Como fotógrafos, además de como seres humanos, ¿somos conscientes de nuestras responsabilidades hacia nuestro medio ambiente y hacia las propiedades de los demás?

One Response to “Photographers invading other’s lands …”

  1. Anna Grau says:

    Ai, Ai, ai, aquests fotògrafs invasius s’haurien de moderar, pel que dius. El que m’ha fet molta gràcia és que a Japó també hi hagi incívics i el contrast és que els altres els construeixin el lavabo.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>