Carrying heavy bags? No, thank you!

Japó és un país ple de gent i moure’s amb maletes grans de vegades pot ser exasperant. És per aquest motiu que hi ha un servei de missatgeria per maletes, bosses de golf i material d’esquí a tot el país. Desde preus reduïts, com ara 750 iens dins de la mateixa zona, fins a 1800 iens per a distàncies més llargues, com Kyoto-Tòquio, pots enviar la maleta d’un hotel a un altre en 24 hores. Pots fer el mateix des de l’aeroport fins a l’hotel. La principal empresa que ofereix aquest servei al Japó s’anomena Kuroneko YamatoDe fet, els seus camions verds i grocs formen part del paisatge japonès! Fins i tot es pot portar la maleta a un “convenient store”, obert les 24 hores, si és necessari. Quina gran idea!

Japan is a very crowded country and moving around with big suitcases can be exasperating sometimes. That is why there is a suitcase delivery service all over the country for bags, golf bags and ski equipment. From low rates such as 750 yen within the same area, up to 1800 yen for longer distances such as Kyoto-Tokyo, you can have your suitcase delivered from one hotel to another within 24 hours. You can do the same from the airport to your hotel. The main company offering this service in Japan is called Kuroneko Yamato. You will see its green and yellow trucks all over the place, they are part of the japanese landscape in fact! You can even drop the bag in a convenient store, open 24 hours, if necessary. What a great idea!

Japón es un país abarrotado de gente y moverse con maletas grandes a veces puede ser exasperante. Es por este motivo que hay un servicio de mensajería para maletas, bolsas de golf  y material de ski en todo el país. Desde precios reducidos, como por ejemplo 750 yenes dentro de la misma zona, hasta 1800 yenes para distancias más largas, como de Kioto-Tokio, puedes mandar la maleta de un hotel a otro en 24 horas. Puedes hacer lo mismo desde el aeropuerto hasta el hotel. La principal empresa que ofrece este servicio en Japón se llama Kuroneko YamatoDe hecho, sus camiones verdes y amarillos forman parte del paisaje japonés! Incluso se puede llevar la maleta en un “convenient store”, abierto las 24 horas, si es necesario. ¡Qué gran idea!

2 Responses to “Carrying heavy bags? No, thank you!”

  1. Anna Grau says:

    Està molt bé això. No sé si funcionaria igual de diligentment al nostre país.

  2. BERTO says:

    ANNA….
    SEGUR QUE AQUI NO ANIRIA AMB 24 HS.
    PERO COM IDEA I CONCEPTE ES UN 10. ES COPIAT D´UN ALTRE PAIS O PROPI SEU,,,,

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>