New JPP official partner: Casanova Foto

Imprimir

カメラ機材の貸し出しのため、大手カメラブランドに交渉した結果、ポジティブな返事は得られませんでした。そこでスペインの主要カメラ店の1つであるカサノバ・フォトに直接コンタクトを取りました。その結果、ある合意に至る事が出来、当プロジェクトに必要なカメラ機材の部分的出費を押さえる事がでそうです。この場を借りて、当プロジェクトに協力して頂く事になったカサノバ・フォトに感謝します。

Després d’intentar aconseguir equips fotogràfics de les propies marques de fotografia sense resultats possitius, vem decidir contactar directament amb una de les principals botigues de fotografia d’Espanya: Casanova Foto. A mig camí entre les nostres necessitats i les seves possibilitats, hem arribat a un bon acord per tal d’aconseguir material digital i sensible per reduïr la despessa en equips fotogràfics. Des d’aquí volem agraïr a Casanova Foto la seva confiança en el nostre projecte així com la seva valiosa aportació.

After trying to get photographic equipment from the most popular photoghraphy brands without any possitive results, we finally decided to get in touch with one of the major photo shops in Spain: Casanova Foto. Halfway between our needs and their possibilities, we have achived a good agreement to obtain digital and analogic equipment to reduce our expenses in photographic equipment. We want to thank Casanova Foto for the your confidence in our project and its contribution.

Después de intentar conseguir equipos fotográficos de las propias marcas de fotografía sin resultados positivos, decidimos contactar directamente con una de las principales tiendas de fotografía de España: Casanova Foto. A medio camino entre nuestras necesidades y sus posibilidades, hemos llegado a un buen acuerdo para conseguir material digital y sensible para reducir gastos en equipos fotográficos. Desde aquí queremos agradecer a Casanova Foto su confianza en nuestro proyecto así como su valiosa aportación.

One Response to “New JPP official partner: Casanova Foto”

  1. O. Oliver-Fields says:

    Congratulations for that important agreement. Casanova photo will contribute with this magnific project. Clever boys!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>