JPP book is coming up soon!

お久しぶりです!私たちによる写真集を出版してくれる出版社を数ヶ月探した結果、出版社が決定しましたので、ここで発表します。写真集は今年2011年10月にThe Private Space Barcelonaと言うバルセロナの出版社兼アートギャラリーから出版されます。

数回のミーティングで、写真集の全体的な形や哲学を決定した後、数週間前に、この出版社と契約を結びました。森本は7月の1ヶ月間まるまる、暗室にこもり、91枚に及ぶプリントを仕上げました。

現在、The Private Spaceチームは、写真集で使う予定の紙での印刷を試しつつ、本の表紙と内部の最終的デザインをしています。

その間、私たちは、写真集のテキストと、本に登場する180枚の写真のキャプションを仕上げています。

詳細はまだ確定していませんが、写真集は220ページ、180点の写真、両面表紙、4カ国語、和綴じ製本となります。

乞うご期待!

Quant temps sense escriure! Després de passar-nos uns quants mesos buscant una editorial que volgués publicar el nostre llibre de fotografia, per fi ens complau anunciar que l’hem trobat. El llibre de The Japan Photo Project es publicarà a l’octubre de 2011 de la mà de The Private Space Barcelona, una editorial i galeria d’art de Barcelona.

Després d’algunes reunions per decidir el format i la filosofia del llibre, vam signar el contracte fa unes setmanes. El Toru va dedicar tot el mes de juliol a copiar les seves fotografies a la cambra fosca, mentre la Tina retocava les seves fotografies digitals a l’ordinador.

Ara, l’equip de The Private Space està ultimant el disseny final de la coberta així com el disseny de l’interior.

Mentrestant, estem acabant d’escriure les nostres presentacions i els peus de foto de les 184 imatges que hem sel·leccionat per al llibre de JPP.

Els detalls finals no estan del tot clars encara, però podem donar-vos alguns números: el llibre tindrà unes 220 pàgines, 184 imatges, dues portades, una enquadernació típicament japonesa, i, com sempre, estarà escrit en quatre idiomes.

Us mantindrem informats!

Long time not talking to you! After spending a few months looking for a publishing house that would like to publish our photography book, we are finally happy to announce that we have found it. The Japan Photo Project book will be published in October 2011 by The Private Space Barcelona, publisher and art gallery in Barcelona.

After a few meetings to decide the shape and philosophy of the book, we signed the contract a few weeks ago. Toru spent the whole month of July printing his 91 chosen pictures in the darkroom while Tina was retouching her digital pictures on the computer.

Now, The Private Space team is working on the final design of the cover and inside. In the meantime, we are finishing to write our introductions and captions for the 184 pictures that we have edited to make the final JPP book.

The final details are not clear yet, but we can tell you some numbers: the book will have around 220 pages, with 184 pictures, two covers, Japanese stab bookbinding, and, as usual, will be written in four languages.

We will keep you posted!

¡Cuánto tiempo sin escribir! Después de pasarnos unos cuantos meses buscando una editorial que quisiera publicar nuestro libro de fotografía, por fin nos complace anunciar que la hemos encontrado. El libro de The Japan Photo Project se publicará en octubre de 2011 de la mano The Private Space Barcelona, una editorial y galería de arte de Barcelona.

Después de algunas reuniones para decidir el formato y la filosofía del libro, firmamos el contrato hace unas semanas. Toru dedicó todo el mes de julio a copiar sus fotografías en el cuarto oscuro, mientras Tina retocaba sus fotografías digitales en el ordenador.

Ahora, el equipo de The Private Space está ultimando el diseño final de la cubierta así como el diseño del interior.

Mientras tanto, estamos terminando de escribir nuestras presentaciones y los pies de foto de las 184 imágenes que hemos seleccionado para el libro de JPP.

Los detalles finales no están del todo claros aún, pero podemos daros algunos números: el libro tendrá unas 220 páginas, 184 imágenes, dos portadas, una encuadernación típicamente japonesa, y, como siempre, estará escrito en cuatro idiomas.

¡Os mantendremos informados!