Watching TV while driving?

日本の車は世界最高レベルのナビシステムを持っているだけでなく、ナビのスクリーンでテレビを見る事もできます。実際、多くのドライバーがテレビを見ながら運転しているのを見かけます。時には、テレビを見ながら携帯で話しているドライバーもいます。もしろんこれは日本でも違法ですが、多くの人がしています。実際、日本人はテレビがとても好きです。でも、飲酒運転がこんなに厳しく取り締まられている国で、テレビを見ながらの運転する人が多いのは不思議です。

Els cotxes japonesos no només tenen un dels sistemes de navegació més avançats del món, sinó que també, la majoria d’ells disposen de TV incorporat a la mateixa pantalla. De fet és molt corrent veure a la gent conduir, veure o escoltar la televisió i a més a més parlar per telèfon. Per descomptat està prohibit, però molta gent ho fa. La veritat és que als japonesos els encanta la televisió. Però … no és estrany descobrir aquest tipus de comportaments en un país on conduïr begut està estrictament prohibit. De fet aquells que han ofert alcohol al conductor, aquells que l’han deixat agafar el cotxe anant begut i fins i tot aquells que l’acompanyen quan el conductor és enxampat per la policia, tots reben multa. Però en canvi conduçïr mirant la tele, malgrat estar prohibit, es fa molt. Ho trobo al·lucinant …

Japanese cars have not only one of the most advanced navigation systems in the world, but also, most of them, have a TV incorporated in the same screen. So it is quite common to see people driving, watching or listening to the TV and sometimes talking on the phone on top! Of course it is prohibited, however many people do it. The truth is that Japanese people love TV. But isn’t it strange to find these people in a country where drunk driving is strictly prohibited. In fact people who offered alcohol to the driver, people who offered a car to a drunk driver and all passengers on a car of a drunk driver are fined together with the drunk driver. However watching TV while driving, despite being prohibited, many people do it. I find it really amazing!

Los coches japoneses no sólo tienen uno de los sistemas de navegación más avanzados del mundo, sino que también, la mayoría de ellos disponen de TV incorporado en la misma pantalla. De hecho es muy corriente ver a la gente conducir, ver o escuchar la televisión y además de hablar por teléfono. Por supuesto está prohibido, sin embargo mucha gente lo hace. La verdad es que a los japoneses les encanta la televisión. ¿Pero no es extraño ver este tipo de comportamiento en un país donde conducir bebido está estrictamente prohibido y penalizado? De hecho la gente que ha ofrecido alcohol al conductor ebrio, la gente que le ha permitido coger el coche y la gente que lo acompaña cuando la policía lo pilla, todos reciben multas. En cambio conducir mirando la tele, aunque está prohibido, se hace mucho. Lo encuentro alucinante!