Doctors, pharmacies and pills!

日本の薬で良い事の1つは、医者が患者に処方箋を出す時、必要な分だけの薬を出す事です。スペインと比べるとこれはとっても賢いシステムだと思います。スペインでは、医者が出す薬を1箱ごと買わなければいけません。薬を1箱、飲みきる事は少ないので家に薬がたまってきます。日本に来る前にバルセロナのアパートを整理していると、靴の箱4個分ぐらい薬で一杯になってしまいました。多くの薬は期限切れだし。なんていう、お金と薬の無駄遣いなんでしょう!

Una de les coses que m’agrada de la medicina al Japó és que quan vas al metge i et dóna una recepta per prendre una medicina, només et vendran el nombre de pastilles que necessites prendre. Aquest sistema és molt més intel·ligent que el que tenim a Espanya. Allà, cada vegada que et dóna una prescripció el metge, compres una caixa sencera del medicament que has de prendre. Quan vaig buidar el nostre apartament a Barcelona abans de venir al Japó, em vaig adonar que tenia més de quatre caixes plenes de medicaments que mai no havia acabat i que havien caducat. Quin malbaratament de diners i de medicines!

One of the things I like about medicine in Japan is that when you go to the doctor and you get a prescription to take medicine, they only sell you the number of pills you will need to take. This is a much smarter system than the one we have in Spain. There, every time you get a prescription from the doctor, you buy a whole box of whatever medicine you have to take. When I emptied our apartment in Barcelona before coming to Japan, I realized I had more than four shoe boxes full of medicines I had never finished and that were expired. What a waste of money and medicines!

Una de las cosas que me gusta de la medicina en Japón es que cuando vas al médico y te da una receta para tomar una medicina, sólo te venderán el número de pastillas que necesitas tomar. Este sistema es mucho más inteligente que el que tenemos en España. Allí, cada vez que te da una prescripción el médico, compras una caja entera del medicamento que tienes que tomar. Cuando vacié nuestro apartamento en Barcelona antes de venir a Japón, me di cuenta que tenía más de cuatro cajas llenas de medicamentos que nunca había terminado y que habían caducado. ¡Qué desperdicio de dinero y de medicinas!