Tricks for cold weather: Kairo! (by Tina)

バルセロナの冬は穏やかなので、私たちは防寒具やスノータイアなどに少しうといです。その反面、日本は寒い冬を乗り切るための手段を多く持っているようです。例えば、コタツ、石油ストーブ、暖かい下着など防寒グッズが盛りだくさんです。キャンピングカーにはもちろん、コタツも石油ストーブも置けませんが、激寒の野外での撮影時や雪の上を歩く時にとっても役立つモノがあります。このすばらしい発明品こそカイロです!手を温める暖かい袋のようなものです。最近では貼るカイロが主流のようで、靴下や腰、温めたい所に貼って使えます。難しい事はよく分かりませんが、鉄粉の酸化作用によってでる熱を利用しているようです。最初は半信半疑でしたが、実際使ってみると、とっても便利です。そこで、疑問が1つ浮かび上がります。どうして、こんなに便利で実用的なものが海外に輸出されてないのでしょう?(ティナ)

Barcelona no és un lloc fred, així que no sabem res de neumàtics per a la neu o de roba d’abric. Al Japó però, sembla que saben molt més sobre les baixes temperatures i com manejar-les. Aquestes són algunes de les seves solucions intel·ligents: Kotatsu (taula baixeta amb una estufa sota i envoltada per una manta que cobreix les cames de tots els que se senten al seu voltant), estufes de Querosè, tot tipus de roba interior càlida, entre d’altres, són algunes d’elles. Nosaltres no tenim Kotatsu i no podem tenir una estufa de Querosè a l’interior de l’autocaravana, però hi ha un bon invent que sí que podem utilitzar per mantenir-nos calents quan sortim a fer fotos i a caminar per la neu, i aquest invent és el Kairo. Com explicar-ho …? El Kairo és com una bosseta calenta, que ara es fa també per enganxar-lo a les plantes dels peus o a l’esquena en forma de pegat per mantenir aquestes parts del cos calentes. Sembla que la calor prové del procés d’una reacció d’oxidació per mitjà de la catàlisi del platí que hi ha dins dels pegats. I la veritat és que funciona molt bé, i fins i tot també s’utilitza amb finalitats mèdiques, mals d’esquena i altres. La meva pregunta és: per què aquest tipus d’invents súper pràctics japonesos no s’exporten a altres països? Una mica d’història del seu començament aquí. (Tina)

Barcelona is not a cold place, so we know nothing about snow tires or warm equipment. However, in Japan they seem to know a lot more about cold temperatures and how to handle them. Here are some smart solutions: Kotatsu (low table with a heater underneath and surrounded by a blanket that covers everybody’s legs), Kerosen heaters, all kinds of warm underware and others are some of them. We don’t have Kotatsu and we can’t have a Kerosen heater inside the camping car, but one good invention we can use to keep ourselves warm when shooting outdoors and stepping on snow is Kairo. How to explain it … Kairo is a pocket warmer, even though now they are made to stick it to your foot or to your back to keep other parts of your body warm. It looks like the heat comes from the process of an oxidation reaction by means of platinum catalysis. And the truth is that it works amazingly well and it is also used for medical purposes, back pain and others. My question is why this kind of great Japanese inventions are not exported to other countries? A bit of its history of its begining here. (Tina)

Barcelona no es un lugar frío, así que no sabemos nada de neumáticos para la nieve o de ropa de abrigo. Sin embargo, en Japón, parece que saben mucho más acerca de las bajas temperaturas y cómo manejarlas. Éstas son algunas de las soluciones inteligentes: Kotatsu (mesa bajita con una estufa  debajo y rodeada por una manta que cubre las piernas de todos los que se sientan a s alrededor), estufas de Keroseno, todo tipo de ropa interior cálida y entre otros, son algunos de ellos. Nosotros no tenemos Kotatsu y no podemos tener una estufa de Keroseno en el interior de la autocaravana, pero existe un buen invento que sí podemos utilizar para mantenernos calientes cuando salimos a hacer fotos y a caminar por la nieve, y este invento es el Kairo. ¿Cómo explicarlo …? El Kairo es como una bolsita caliente, que ahora se hace también para pegarlo en las plantas de los pies o en la espalda en forma de parche para mantener estas partes del cuerpo calientes. Parece que el calor proviene del proceso de una reacción de oxidación por medio de la catálisis del platino que hay dentro de los parches. Y la verdad es que funciona muy bien, e incluso también se utiliza con fines médicos, dolores de espalda y otros. Mi pregunta es: ¿por qué este tipo de inventos súper prácticos japoneses no se exportan a otros países? Un poco de historia de sus inicios aquí. (Tina)