Local Newspapers (Morimoto)

バルセロナの家では普通、朝、ネットでニュースを読んでいた。でも、日本で電気の限られたキャンピングカー生活を始めてから新聞を買うようになった。新聞を読む習慣から離れていたので、以外に新鮮で面白い。もちろん、買って損した気になる日もあるが。そして、全国を回るなか、その土地の新聞を買うようにしている。違いがあっておもしろい。今日は、「山形新聞」。日本では新聞の2面がテレビ欄と決まっているが、この新聞は社会総合欄!TV をあまり見ない(見れない)私には都合がいい。スペインでは2面はインタビューと決まっている。ニュースとは関係なく、音楽家、経済学者、作家、登山家と、いろんな人がでてくる。これが以外に面白い。大体、新聞の1面は似たり寄ったり。第2面が面白い新聞を買いたい。なので山形新聞には共感。次の予定地、秋田の新聞はどんなのだろう。(森本)

Normalment llegeixo sempre les notícies per Internet a casa, a Barcelona. Però, quan vaig començar a viatjar per Japó i a viure en aquesta autocaravana amb electricitat limitada, vaig començar a comprar el diari. De fet, estic disfrutant de l’experiència de llegir el diari després de tant de temps! Tot i que a vegades tinc la sensació d’estar llençant els diners, quan no hi trobo cap notícia interessant. Des de fa setmanes estic comprant diaris locals dels llocs que visitem i és interessant veure les diferències que hi ha d’una regió a una altra. Avui estem a Yamagata i he comprat el Yamagata Shinbun. A Japó, a la contraportada dels diaris gairebé sempre hi ha la guia dels programes de televisió. Però avui, al Yamagata Shinbun, l’última pàgina estava dedicada a la secció de Societat! Per mi, que normalment no veig la tele (de fet sovint no podem), ha estat una sorpresa agradable. Per altra banda, a España, a les contraportades dels diaris sovint hi ha entrevistes a músics, economistes, escriptors, etcètera. En canvi, les portades són bastant iguals a totes les regions i de fet a tots els països. Així doncs, ara compro el diari en funció de la seva contraportada. És per això que avui he comprat el Yamagata Shinbun. La nostra pròxima destinació és Akita. Em pregunto com seran els diaris d’allà … (Morimoto)

I usually read news on internet at home, in Barcelona. But, when I started to travel in Japan and live in this motor home with limited electricity, I started to buy newspapers. Actually, I am enjoying reading newspaper after long time. Of course, I sometimes feel like I waisted my money if I don’t find anything interesting. And I buy local newspapers of the places where we are visting. It is interesting to see differences that depend on the regions. Today, we are in Yamagata, and I bought Yamagata Shinbun. In Japan, back cover page of newspaper is normally today’s TV guide. But that of Yamagata is social page! For me, who usually do not watch (cannot watch) TV, it is really nice. By the way, in Spain, back cover page of newspaper is normally an interview. All kinds of people such as musician, economist, writer, alpinist appear on this page. In any country, the front page is more or less the same with other newspapers. So, I buy a newspaper that has an interesting back cover page. That’s why I liked Yamagata Shinbun. Our next destination is Akita. I wonder how it is the local newspaper in Akita. (Morimoto)

Normalmente leo siempre las noticias por Internet en casa, en Barcelona. Pero cuando empecé a viajar por Japón y a vivir en esta autocaravana con electricidad limitada, empecé a comprar el periódico. De hecho, estoy disfrutando de la experiencia de leer el periódico después de tanto tiempo! Aunque a veces tengo la sensación de estar tirando el dinero, cuando no encuentro ninguna noticia interesante. Desde hace semanas, estoy comprando diarios locales de los lugares que visitamos y es interesante ver las diferencias que existen de una región a otra. Hoy estamos en Yamagata y he comprado el Yamagata Shinbun. En Japón, en la contraportada de los periódicos casi siempre aparece la guía de los programas de televisión. Pero hoy, en el Yamagata Shinbun, la última página estaba dedicada a la sección de Sociedad! Para mí, que normalmente no veo la tele (de hecho a menudo no podemos), ha sido una sorpresa agradable. Por otra parte, en España, en las contraportadas de los periódicos suele haber entrevistas a músicos, economistas, escritores, etcétera. En cambio, las portadas son bastante iguales en todas las regiones y de hecho en todos los países. Así pues, ahora compro el diario en función de su contraportada. Es por eso que hoy he comprado el Yamagata Shinbun. Nuestro próximo destino es Akita. Me pregunto cómo serán los diarios de allí … (Morimoto)