Broken Lens (Morimoto)

初めて、レンズを壊しました。郡上八幡駅を出てすぐ、雪に足を取られ、左肩に掛けていたカメラが路上にガッシャン。普段は左肩にはカメラを掛けないんですが、この時は、いつもより1台多くカメラを持っており、左肩にこのカメラを掛けてたので、滑った時、とっさに右肩のカメラは守ったのですが、左肩からカメラが落ちてしまいました。奇跡的にも本体は無事なので、先日、カメラ屋さんにレンズだけ修理の見積もりをだしてもらうため郵送しました。このプロジェクトの機材全部を掛けている保険で効くといいのですが。

Per primera vegada a la meva vida, se m’ha trencat un objectiu. Quan vaig sortir de l’estació de Gujohachiman, vaig relliscar a la neu, i la càmera que penjava de l’espatlla esquerra va caure a terra. Mai utilitzo meva espatlla esquerra per penjar la càmera. No obstant, aquest dia, portava una càmera extra i me la vaig penjar a l’espatlla esquerre. Quan em vaig relliscar, immediatament vaig tractar de protegir l’altra càmera, la de l’espatlla dreta, però la càmera de l’espatlla esquerra va caure … Afortunadament, el cos de la càmera va sobreviure, així que només he enviat l’objectiu al taller per veure quant costa la reparació. Amb sort, l’assegurança que vam fer per a tots els nostres equips per a aquest projecte cobrirà la despesa! Creuem dits!

For the first time in my life, I broke my lens. When I got out of Gujohachiman station, I slipped on the snow, and the camera that was hanging on my left shoulder fell on the ground. I never use my left shoulder to hand my camera. But, that day, I had an extra camera, and I was using my left shoulder for this camera. When I slipped, instantly I tried to protect another camera on my right shoulder, but the camera on my left shoulder fell… Fortunately, the camera body survived, so I’ve just shipped the broken lens to a camera shop to see how much it costs the reparation. Hopefully, the insurance that we did for all our equipment for this project will cover the cost! Fingers crossed!

Por primera vez en mi vida, se me ha roto un objetivo. Cuando salí de la estación de Gujohachiman, resbalé en la nieve, y la cámara que colgaba en el hombro izquierdo cayó al suelo. Nunca uso mi hombro izquierdo para colgar la cámara. Sin embargo, ese día, llevaba una cámara extra y me la colgué en el hombro izquierdo. Cuando me resbalé, de inmediato traté de proteger la otra cámara, la del hombro derecho, pero la cámara del hombro izquierdo cayó … Afortunadamente, el cuerpo de la cámara sobrevivió, así que he mandado el objetivo al taller para ver cuánto cuesta la reparación. ¡Con suerte, el seguro que hicimos para todos nuestros equipos para este proyecto cubrirá el gasto! ¡Dedos cruzados!