New JPP official partner: Verbatim (Mitsubishi Kagaku Media)

Foto Verbatim-web

先週、バーベイタム(三菱化学メディア)のマーケティングチームと東京でミーティングをしました。バーベイタムには私たちのプロジェクトを賛同して頂き、DVD、ハードディスク、SDカードなど、当プロジェクトで撮る写真や映像を安全に保存する、記録メディア全般をスポンサーとして、私たちに提供してくれることになりました。この場を借りて、私たちのプロジェクトへの信頼と寛大な支援に、お礼を申し上げます。

La setmana passada ens vem reunir amb l’equip de màrketing de Verbatim a Tokio. Després de que estudiessin el nostre projecte, l’equip de Verbatim va decidir convertir-se en el nostre partner aportant DVD’S, discs durs i targetes SD per guardar totes les nostre imatges, videos i arxius de so de forma segura durant tot l’any. Des d’aquí volem agraïr a Verbatim la seva confiança en el nostre projecte així com la seva valiosa aportació.

Last week we met with the Verbatim marketing team in Tokyo. After taking into consideration our project, the Verbatim team decided to become our partner supplying us with DVD’s, hard disks and SD cards to save all our pictures, videos and audio files safely during the whole year. We want to thank Verbatim for trusting on our project and for their valuable contribution to the project.

La semana pasada nos reunimos con el equipo de marketing de Verbatim en Tokio. Después de que estudiaran nuestro proyecto, el equipo de Verbatim decidió convertirse en nuestro partner aportando DVD’S, discos duros y tarjetas SD para guardar todas nuestras imágenes, videos y archivos de sonido de forma segura durante todo el año . Desde aquí queremos agradecer a Verbatim su confianza en nuestro proyecto así como su valiosa aportación.