JPP Quote nº3: Yukio Mishima

quote-3-w1

“No hi ha cap moment en el que estiguem més en possessió d’un viatge, que en el moment de la seva preparació”

“No hay momento alguno en el que poseamos un viaje más que en el momento de su preparación”