Japanese traffic signs

日本で退屈するのは難しいです。道に出ると必ずと言っていいほど、何か面白いものが見つかります。これはその例のひとつです。味気ない道路工事の標識の代わりに登場するカラフルな動物達!

Al Japó és difícil avorrir-se. Cada vegada que surts al carrer sempre trobes coses xocants. Aquí teniu només un exemple. ¿Perquè utilitzar avorrides senyals de trànsit si aquestes poden tenir formes d’animals de colors?

In Japan it is hard to get bored. Whenever you walk out on the street you will always find shocking things. Here you have just an example of it. Why should we have boring signs of road construction if you can have animal characters?

En Japón es difícil aburrirse. Cada vez que sales a la calle siempre encuentras cosas chocantes. Aquí tenéis sólo un ejemplo de ello. ¿Para que utilizar aburridas señales de tráfico si estas pueden tener formas de animales de colores?

Aomori apples and japanese hospitality

キャンピングカーで弘前のリンゴ農園を目指していたとき、信号で1台のリンゴ農家の軽トラと横になりました。私たちのキャンピングカーを見たその農夫は窓越しに津軽リンゴを3つ投げ渡してくれました。次の信号機で、その農夫に私たちの名刺を渡すと、「つい来て。リンゴ畑すぐそこだから。」と言われました。特定のリンゴ畑を目指していた訳でない私たちは、着いてく事に。到着した所は、岩木山の麓、約1万坪にも及ぶリンゴ畑でした。「お昼まだでしょ?カレー食べよう、カレー。」と畑にある家で昼食をよばれる事に。この農夫、廣戸さんといい、普段は島根県在住だが、夏の間だけ弘前に住み、リンゴ農園をされているそうです。地元島根ではスポーツトレーナーであり、演歌歌手でもあることが判明。ちなみに歌手名は平亮(たいら・あきら)。さらに、実は若き頃、宗兄弟と一緒に走っていた日本トップクラスの駅伝ランナーだったのです。招かれた家は廣戸さんがリンゴ農園を始めた3年前から建てだした、手作りの家で、電気はありますが、水道はありません。しかし、この家のデッキから眺めるリンゴ畑は壮大です。奥さんがリンゴの木を5本ぐらい育てたいと言い出したのがきっかけで、数百本のリンゴの木をもつことに。しかし、何事にも、やるからには頂点を目指す廣戸さん、「世界一のリンゴ」を目指しています。「恐らく世界で一番おいしいリンゴは日本のリンゴ。そして、日本で一番美味しいのは青森のリンゴ。そして青森で一番おいしのがここ、岩木山の麓。要するに、ここで一番美味しいリンゴを作れば、自動的に世界一美味しいリンゴを作ったことになると思います。」と言う廣戸さん。肥料を与えず、農薬も殆ど使わず、色を均等に付ける為の葉摘みなどをしない廣戸さんのリンゴ、確かに美味です。帰り際には、リンゴ、梨、プルーンと持ちきれない程のお土産を頂きました。廣戸さん、ありがとうございました!

Quan ens dirigíem a la zona de les granges de pomes de Hirosaki, ens vam aturar al costat d’una camioneta d’un agricultor de pomes en un semàfor. El pagès va mirar la nostra auto-caravana, i als pocs segons ens va llançar tres pomes des del seu seient. En el següent semàfor, li vam donar la nostra targeta. Després ens va dir: “Segui-me, la meva granja de pomes està una mica més enllà”. Com que no anàvem a cap granja en particular, vam decidir seguir-lo. Vam arribar a la seva finca, d’unes 3 hectàrees, al peu de la muntanya Iwaki. “No heu menjat encara, oi? Anem a menjar curri llavors!”. I així va ser com vam acabar menjant curri a la seva casa de fusta, a la finca plena de pomers. El seu nom és Sr Hiroto. Normalment viu a la prefectura de Shimane, però durant els mesos d’estiu viu a la seva granja de pomes fins a la recollida. A Shimane és entrenador esportiu i cantant. I un detall més, quan era jove, va ser un dels millors corredors de llarga distància del Japó. La casa a la que ens va convidar se l’ha fet a mà ell mateix, de fet fa tres anys que se l’està construint. Té electricitat, però no hi ha aigua corrent. Tanmateix, la vista dels pomers des de la terrassa del segon pis és impressionant. La seva dona volia tenir cinc arbres per cultivar pomes, però ha acabat per estar envoltada de centenars d’ells. El Sr Hirotada sempre vol ser el millor en tot el que fa. “Crec que les pomes més delicioses del món són del Japó. I al Japó, les pomes més delicioses són d’Aomori. I a Aomori, les pomes més delicioses són d’aquí, al peu de la muntanya Iwaki. Així que, si aconsegueixo fer les pomes més delicioses d’aquesta zona voldrà dir que les meves pomes seran les més bones del món! “En realitat, les seves pomes estan boníssimes! Ell no fa servir fertilitzants químics, només utilitza productes químics contra els insectes, i no treu fulles (al Japó, els productors de pomes treuen les fulles del voltant de les pomes perquè aquestes no tinguin taques, sinó que llueixin un vermell uniforme a tota la poma). Vam marxar de la seva granja carregats amb tres bosses plenes de pomes, peres i prunes. Gràcies senyor Hiroto!

When we were driving towards the apple farm area in Hirosaki, we stopped next to a pick-up truck of an apple farmer in the traffic lights. The farmer looked at our motor-home, and tossed us three apples from his seats. At the next traffic lights, we gave him our business card. Then he said, “Follow me. My apple farm is just over there”. We were not going to any particular apple farm, so we followed him. We arrived at his farm that has about 3 hectare in the foot of Mt. Iwaki. “You haven’t had lunch yet, right? Let’s have curry then!”, and so he invited us to his house in the apple farm. His name is Mr. Hiroto. He usually lives in Shimane prefecture, but only during summer, he lives in his apple farm and makes apples. In Shimane, he is a sports trainer and a singer! And one more detail, when he was young, he was one of the best long-distance runners in Japan. The house to which he invited us was his hand-made house that he has been building since three years ago. There is electricity, but there is no running water. However, the view of the apple farm from the terrace on the second floor is just amazing. His wife wanted to have five apple trees to grow apples, but they ended up being surrounded by hundreds of them. Mr. Hiroto wants to be the best for whatever he does. “I think most delicious apples in the worlds are from Japan. And in Japan, the most delicious apples are from Aomori. And in Aomori, the most delicious apples are from here, in the foot of Mt. Iwaki. So, if I made the most delicious apples here, my apples would be the most delicious apples in the world!” Actually, his apples are really delicious. He does not use chemical fertilizer at all, hardly uses chemicals against insects, and does not pull out leaves (In Japan, apple farmers pull out leaves not to make shadows on the apples, so apples get red color equally all over the apple). We left his apple farm with three bags full of apples, pears, and prunes. Thank you, Mr. Hiroto!

Cuando nos dirigíamos a la zona de las granjas de manzanas de Hirosaki, nos detuvimos junto a una camioneta de un agricultor de manzanas en un semáforo. El campesino miró nuestra auto-caravana, y a los pocos segundos nos lanzó tres manzanas desde su asiento. En el siguiente semáforo, le dimos nuestra tarjeta de visita. Luego nos dijo: “Seguídme, mi granja de manzanas está un poco más allá”. Como no íbamos a ninguna granja en particular, decidimos seguirlo. Llegamos a su finca, de unas 3 hectáreas, al pie del monte Iwaki. “No habéis comido todavía, ¿verdad? ¡Vamos a comer curry entonces!”, y así fue como acabamos comiendo curry en su casa de madera, en la finca repleta de manzanos. Su nombre es Sr. Hiroto. Normalmente vive en la prefectura de Shimane, pero durante los meses de verano vive en su granja de manzanas hasta la recogida. En Shimane, es entrenador deportivo y cantante. Y un detalle más, cuando era joven, fue uno de los mejores corredores de larga distancia de Japón. La casa a la que nos invitó se la ha hecho a mano él mismo, de hecho lleva tres años construyéndola. Tiene electricidad, pero no hay agua corriente. Sin embargo, la vista de los manzanos desde la terraza del segundo piso es impresionante. Su esposa quería tener cinco árboles para cultivar manzanas, pero ha terminado por estar rodeada de cientos de de ellos. El Sr. Hiroto siempre quiere ser el mejor en todo lo que hace. “Creo que las manzanas más deliciosas del mundo son de Japón. Y en Japón, las manzanas más deliciosas son de Aomori. Y en Aomori, las manzanas más deliciosas son de aquí, al pie del monte Iwaki. Así que, si consigo hacer las manzanas más deliciosas de esta zona querrá decir que mis manzanas serán las más buenas del mundo!” ¡En realidad, sus manzanas están riquísimas! Él no usa fertilizantes químicos, apenas utiliza productos químicos contra los insectos, y no quita hojas (en Japón, los productores de manzanas suelen retirar las hojas de alrededor de las manzanas para que estas no tengan manchas, sino que luzcan un rojo uniforme en toda la manzana). Nos fuimos de su granja cargados con tres bolsas llenas de manzanas, peras y ciruelas. ¡Gracias señor Hiroto!